SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Prevodníky pre špeciálne plyny

Detektory plynu GAS SENSE tvoria súčasť detekčných systémov s pevnou inštaláciou. Sú navrhnuté a skonštruované pre monitorovanie prítomnosti výbušných a toxických plynov a pár vo vzduchu.

Detektory plynu s prevodníkom na analógový signál poskytujú prúdový výstup 4-20 mA pre pripojenie ku centrálnej jednotke alebo inému nadradenému systému, ktorý spúšťa alarmy. Detektory GAS SENSE s prevodníkom 4-20 mA sú dostupné v dvoch verziách GS-300 a GS-220, ktoré sa líšia prevedením skrinky a použitím vo výbušnom alebo nevýbušnom prostredí

V ponuke firmy GAS SENSE môžete nájsť aj sieťové detektory s výstupom RS485. Snímače sú zapojené sériovo a s centrálnou jednotkou komunikujú cez RS485 rozhranie v protokole Master/Slave.

Vzdialený detektor môže mať špeciálny snímač pre nasledujúce plyny:

Výbušné a toxické plyny: Metán, Propán, N-bután, N-Pentán, N-Hexán, N-Heptán, N-Oktán, Metanol, Etanol, Iso-propanol, Acetón, Metyl, Etyl, Ketón, Toluén, Etylacetát, Vodík, Amoniak, Oxid uhoľnatý, Oxid uhličitý, Oxid dusičitý, Sírovodík, Chlór, Kyslík.

Chladiace plyny: R-134a, R-404a, R-407c, R-410a, R-290.

Prchavé organické plyny: VOC

Zobraziť viac

Detektory plynu s prevodníkom nájdu uplatnenie v nasledujúcich priemyselných odvetviach a aplikáciách:

 

Administratívne budovy
Výbušné a toxické plyny
Výrobne batérií 
Н2, SO2
Jadrová energetika
Výbušné, Н2
Skládky a spaľovne biologického odpadu
Metán, H2S
Hydro a termo elektrárne
Výbušné plyny, СО 
Čističky odpadových vôd
Metán, H2S, Cl2, O2
Výroba a skládka uhlia
Výbušné plyny, СО, О2
Zváracie prevádzky
Výbušné a toxické plyny
Priemyselné pece
Výbušné plyny, СО, О2, SO2, NO2
Kotolne Metán, CO
Lakovne
Výbušné plyny, VOC
Plynové a parné turbíny
Výbušné plyny, H2, CO, O2
Tlačiarne
Výbušné a toxické plyny
Spracovanie a skladovanie olejov a olejových produktov
Výbušné plyny, H2S, CO, O2
Výroba pesticídov a agrochemických produktov
Výbušné a toxické plyny
Výroba plastov a skla
Výbušné a toxické plyny 
Výroba papiera a celulózy
Výbušné plyny, H2S, Cl2
Výroba farbív, riedidiel a rozpúšťadiel
Výbušné plyny, VOC, toxické plyny
Reštaurácie a jedálne
Výbušné plyny
Letecké hangáre
Výbušné plyny
Podzemné garáže a dialničné tunely
Výbušné plyny, CO, NO, NO2

Prevodník výbušných plynov Gas Sense GS-300-V

Analógový prevodník plynu pre výbušné plynu s výstupom 4-20 mA. Krytie IP65. Plyny: CH4 a LPG.
Cena na vyžiadanie

Prevodník toxických plynov Gas Sense GS-300-T

Analógový prevodník plynu pre toxické plyny s výstupom 4-20 mA. Krytie IP65. Plyny: CO, NO2, H2S, NH3, Cl2, O2.
Cena na vyžiadanie

Prevodníky pre chladiace plyny Gas Sense GS-300-CH

Analógový prevodník plynu pre chladiace plynu s výstupom 4-20 mA. Krytie IP65. Plyny: NH3, R-134a, R-404a, R-407c, R-410a, R-290.
Cena na vyžiadanie

Prevodník výbušných plynov do ATEX - Gas Sense GS220-V

Analógový prevodník plynu pre výbušné plyny, prchavé organické látky (VOC) a vodík certifikované pre ATEX s výstupom 4-20 mA.
Cena na vyžiadanie

Prevodník toxických plynov do ATEX - Gas Sense GS-220-T

Analogový prevodník toxických plynov a kyslíka do ATEX prostredia s výstupom 4-20 mA. Plyny: CO, NO2, H2S, NH3, Cl2, O2.
Cena na vyžiadanie

Prevodník pre chladiace plyny do ATEX - Gas Sense GS-220-CH

Analógový prevodník chladiacich plynov s certifikáciou ATEX a prevodníkom 4-20 mA. Plyny: NH3, R-134a, R-404a, R-407c, R-410a, R-290.
Cena na vyžiadanie
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x
Určite neprehliadnite
Akcie a novinky
Súbory cookies nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Pokračovaním v prehliadaním tejto stránky súhlasím s použitím súborov cookies.
Viac info