SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Emisie - Imisie

Táto stránka je venovaná prístrojovému vybaveniu pre firmy zaoberajúce sa oprávnenými meraniami emisií, pre firmy  v oblasti priemyselnej výroby, ktoré vykonávajú kontrolné a technologické merania emisií, pre špeciálne skúšobné laboratóriá a iné firmy a osoby.

V našej ponuke máme kompletné meracie aparatúry pre meranie tuhých a plynných emisií, analyzátory spalín pre dlhodobé merania základných znečisťujúcich látok, multifunkčné meracie prístroje, rôzne meracie sondy a drobné príslušenstvo pre meranie emisií.  

Firma Meratex, s.r.o. je výhradným dodávateľom emisných odberových aparatúr pre meranie TZL (tuhých znečisťujhúcich látok) , ťažkých kovov, HCl, HF, PCDD/F (polychlorovaných dibenzodioxínov a dibenzofuránov), pre manuálne aparatúry pre stanovenie SOx, VOC, NOx. Emisné aparatúry Dadolab úspešne nadväzujú na známe produkty talianského výrobcu TCR Tecora. Okrem kompletných aparatúr ponúkame aj ďalšie príslušenstvo na meranie emisií: Pitotové a Prandtlové sondy, mikromanometre na meranie rýchlosti plynu, digitálne teplomery, filtračné systémy a filtračný materiál. 

Pre monitorovanie prachu vo vonkajšom prostredí a na pracoviskách ponúkame automatický prachomer pracujúci na metóde „Laser Scattering“, ktorý meria koncentrácie prachu vo frakciách PM10 / PM2,4 / PM1.


Referencie:

EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice – kompletná dodávka aparatúry TECORA ISOSTACK BASIC a ISOSTACK PLUS pre meranie TZL, PCDD/F, ŤK, HCl a HF, 2005,2011.

EKOTERM SERVIS, s.r.o., Košice– dodávka aparatúry TECORA ISOSTACK BASIC v konfigurácii pre meranie TZL, PCDD/F a ťažkých kovov na spaľovniach, 2006 a 2009.

VŠB – Technická univerzita, Ostrava– dodávka časti aparatúry na stanovenie PCDD/F, PM10 a PM2,5, 2006.

Technická univerzita v Košiciach, fakulta BERG– dodávka aparatúry TECORA ISOSTACK BASIC pre meranie TZL, 2006.

ELVAC EKOTECHNIKA, s.r.o., Ostrava– dodávka aparatúry TECORA ISOSTACK BASIC pre meranie TZL, ťažkých kovov a PCDD/F, 2007.

ORGREZ, a.s., Ostrava– dodávka aparatúry TECORA ISOSTACK PLUS pre meranie TZL, PM10/PM2,5, PCDD, ŤK, 2007, 2009 a 2010.

EKO-PRO, s.r.o., Nemšová – kompletná dodávka aparatúry TECORA ISOSTACK BASIC pre TZL, PCDD/F, ŤK, HCl, HF, 2007.

Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, katedra environmentálnych technológií– aparatúra TECORA ISOSTACK BASIC, meranie TZL, 2007.

ŽDB – Bohumín, výzkumné stredisko Viadrus– aparatúra TECORA ISOSTACK BASIC, meranie v malých potrubiach, kotly na tuhé palivo, 2007.

EKOPOR, s.r.o., Kladno- dodávka aparatúry TECORA ISOSTACK BASIC pre meranie TZL v roku 2008.

Technický skúšobný ústav Piešťany- dodávka aparatúry TECORA ISOSTACK BASIC pre meranie TZL v roku 2009.

DETEKTA, s.r.o., Brno- dodávka aparatúry TECORA ISOSTACK BASIC pre meranie TZL v roku 2009.

DEKONTA a.s., Ústí nad Labem- dodávka aparatúry pre meranie TZL, ŤK, PCDD/F, 2010.

EMITEP, s.r.o., Teplice- dodávka aparatúry TECORA ISOSTACK BASIC pre meranie TZL, ŤK, 2010.

Ústav Geotechniky SAV - dodávka imisnej aparatúry ECHO PM, ECHO HIVOL, Bravo - Flowtest, 2011.

Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x
Určite neprehliadnite
Akcie a novinky
Súbory cookies nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Pokračovaním v prehliadaním tejto stránky súhlasím s použitím súborov cookies.
Viac info