SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Izokinetické aparatúry

Pre vykonávanie oprávnených meraní emisií a pre technologické merania pri kontrole zdrojov znečisťovania ovzdušia ponúkame izokinetické emisné aparatúry od poprednej firmy Dadolab,  ktoré úspešne nadväzuje na osvedčené meracie systémy talianskej firmy TCR Tecora. Tieto aparatúry sú navrhnuté a skonštruované tak, aby spĺňali všetky požiadavky príslušných medzinárodných referenčných noriem pre stanovenie emisných veličín pre konkrétne znečisťujúce látky. Aparatúry Dadolab kladú veľký dôraz nielen na technickú stránku a použité materiály, ale aj na praktickosť ich používania na ťažšie dostupných meracích miestach, hlavne čo sa týka manipulácie v obmedzenom priestore na meracích plošinách.     

Dizajn, konštrukcia, ovládanie a technické vybavenie sa prísne podriaďujú dlhoročným skúsenostiam a požiadavkám zo strany zákazníkov, používajúcich aparatúry TCR Tecora. Zároveň aparatúry Dadolab využívajú najnovšie možnosti súčasného stavu techniky.

 

Zobraziť viac

Aparatúra na meranie TZL

Základná aparatúra DADOLAB ST-5 - je navrhnutá na odbery tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v súlade s normami ISO 9096 a EN 13284. Odberová izokinetická jednotka DADOLAB ST-5 reprezentuje najmodernejší stav techniky na trhu.
Cena na vyžiadanie

Aparatúra na meranie TZL - ST2

Poloautomatická odberová aparatúra ST-2 je ideálna pre izokinetické odbery vzoriek pre stanovenie koncentrácie a hmotnostného toku TZL hlavne v malých potrubiach s malým počtom odberových bodov, ale môže byť použitá aj pre väčšie potrubia.
Cena na vyžiadanie

Aparatúra na meranie ťažkých kovov

Aparatúra je navrhnutá na vykonávanie automatických izokinetických meraní koncentrácie ťažkých kovov podľa noriem pre spaľovne odpadov, odber vzorky hlavnej skupiny kovov (As, Ni, Cd, Co, Pb, Cr, Cu, Mn, Sb, Tl a V) podľa referenčnej normy EN 14385 a Hg (norma EN 13211).
Cena na vyžiadanie

Aparatúra na meranie PCDD/F - dioxínov

Odberová aparatúra ST5-EVO je špeciálne navrhnutá pre dlhodobé odbery vzoriek pre stanovenie koncentrácie PCDD/F (dioxínov a furánov) na spaľovniach odpadov. Aparatúra je konštruovaná v súlade s požiadavkami pre filtračno-kondenzačnú metódu podľa medzinárodnej normy EN 1948-1.
Cena na vyžiadanie

Izokinetická odberová jednotka - ST5 a ST5-EVO

Izokinetická aparatúra DADOLAB ST5 a ST5-EVO sú navrhnuté na automatické odbery tuhých a plynných emisií podľa najnovších noriem. Dizajn a technické riešenie najnovšej aparatúry poskytujú efektívne, pohodlné a univerzálne používanie podľa najnovších noriem.
Cena na vyžiadanie

Kalibračný prietokomer CF1

Kalibračný prietokomer Dadolab CF1 je určený na kontrolu a kalibráciu odberových emisných aparatúr, imisných a osobných meracích prístrojov a iných prietokomerov. Merací rozsah od 0,45 l/min do 45 l/min, napájanie z Lipol batérie.
Cena na vyžiadanie

Multifunkčný digitálny mikromanometer ST2

Mikromanometer Dadolab ST je navrhnutý na komplexné meranie a monitorovanie rýchlosti, teploty a objemového prietoku vzduchu a spalín v potrubiach, hlavne pri meraní emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Meranie sa vykonáva s použitím Pitotových sond.
Cena na vyžiadanie
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x
Určite neprehliadnite
Akcie a novinky
Súbory cookies nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Pokračovaním v prehliadaním tejto stránky súhlasím s použitím súborov cookies.
Viac info