SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Pyrometre - bezkontaktné snímače teploty

Ponúkame najširšiu ponuku pyrometrov - bezkontaktných snímačom teploty na princípe infračervenej technológie s pevnou inštaláciou. Infračervené snímače teploty od firmy Optris GmbH sú navrhnuté pre použitie vo všetkých odvetviach priemyslu, pri výskume a v laboratóriách na rýchle a presné meranie teploty hlavne tam, kde nie je možné použiť klasické snímače (Pt100, termočlánky a iné). Naša ponuka od firmy Optris zahŕňa pyrometre s meracím rozsahom od -40 °C až do 2200 °C so snímačmi so špecifickými vlnovými dĺžkami pre meranie teploty najrôznejších druhov povrchov (ako sklo, tavenina kovov, kovy, plasty, tenké fólie, asfalt, rýchlo sa pohybujúce produkty a iné. Ku bezkontatkným snímačom - pyrometrom ponúkame široký výber príslušenstva pre inštaláciu, ochranu pred prachom, teplom, iným znečistením a taktiež procesné rozhrania pre spracovanie výstupných signálov (analógové, digitálne spracovanie) 

Hlavné oblasti použitia sú:

 • Výroba potravín
 • Výroba a výlisky plastov
 • Hutnícky priemysel, meranie teploty pri tepelnom spracovaní kovoch, taveniny
 • Výroba skla a sklenených výrobkov
 • Výroba fólií a pásových navíjaných výrobkov
 • Kontrola teploty povrchu pri pokládke asfaltu
 • Rýchle meranie teploty pri tepelnom spracovaní výrobkov v priemyselných peciach
 • Meranie teploty pohybujúcich sa výrobkov na páse
 • Elektrotechnický priemysel, prenos energií

Použitie bezkontaktných pyrometrov vo výrobe a pri kontrole kvality produktov môže mať inovatívny prínos, keďže infračervená technológia merania teploty v súčasnosti predstavuje vysoký stav techniky - High Technology.

Zobraziť viac

 • Merací rozsah od -40 do + 2200 °C, podľa typu a účelu použitia
 • Rôzne vlnové dĺžky snímacej hlavy podľa typu povrchu: 8-14 µm, 1,6 µm, 2,3 µm, 5 µm a iné
 • Meranie teploty z akejkoľvek vzdialenosti od povrchu
 • Meranie terča s priemerom od 0,8 mm
 • Pevná alebo nastaviteľná emisivita
 • Analógový výstup 4-20 mA, termočlánkový výstup, RS485, MODBUS
 • Procesné rozhranie - skrinka s displejom a klávesami pre nastavenie rôznych parametrov
 • USB výstup pre priame pripojenie na PC
 • Merací systém pozostávajúci z viacerých snímačov s centrálnym zberom údajov
 • Meranie teploty materiálu cez sklo – napr. plnenie potravín do fliaš
 • PC softvér pre meranie a záznam teploty v reálnom čase - online
 • Aplikácia pre smartfón, cez USB


Klasické meracie sondy so snímačom Pt100 alebo termočlánkom sú niekedy nevhodné pre konkrétne meranie teploty. Môžu mať pomalú odozvu na zmenu teploty v intervale od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút podľa konštrukcie snímača. Navyše, kontaktné meranie teploty niekedy nie je možné použiť kvôli pohybujúcim sa predmetom alebo vysokému elektrickému napätiu. Naproti tomu, infračervený teplomer poskytuje rýchle meranie s dobou odozvy v milisekundách, bez dotyku s materiálom a môže byť použitý na pohybujúcich sa a rotujúcich predmetoch, korozívnych povrchoch aj pod elektrickým napätím.

V nasledujúcich bodoch sú popísané aplikácie, pri ktorých je výhodné použiť bezkontaktné infračervené meranie teploty:

 1. Ak je povrch príliš horúci pre meranie s použitím termočlánku.
 2. Ak je povrch príliš veľký pre presné meranie bez viacerých termočlánkov. Jeden IČ snímač teploty môže byť použitý na meranie (skenovanie teploty) veľkej plochy.
 3. Ak sa objekt pohybuje, rotuje a meranie povrchu s termočlánkom nie je možné.
 4. Ak má povrch vysoký elektrický potenciál a použitie kovového termočlánku môže byť nebezpečné.
 5. Ak je objekt meranie príliš malý a priložený termočlánok môže výrazne ovplyvniť teplotu povrchu.
 6. Ak je potrebné merať teplotu taveniny kovov pri výrobe a odlievaní.
 7. Ak je potrebné merať teplotu skla pri výrobe a spracovaní (aj pohýbujúce sa výrobky).
 8. Ak je objekt krehký a vlhký a neumožňuje priložiť teplotnú sondu.
 9. Ak je proces príliš chemicky aktívny a môže reagovať s priloženým termočlánkom.
 10. Ak je objekt v atmosfére (napr. CO2).
 11. Ak je objekt nedostupný pre teplotnú sondu.
 12. Ak je objekt v blízkosti komponentu, ktorý produkuje elektrické alebo magnetické pole (elektrotechnický priemysel).
 13. Ak môže byť objekt kontaminovaný kontaktom termočlánku.

Mnohé takéto problémy je možné obísť použitím infračervených teplomerov - pyrometrov, ktoré sú schopné rýchlo a presne  zmerať teplotu tuhých a kvapalných povrchov bezkontaktne z určitej vzdialenosti.

Pre výber najvhodnejšieho bezkontaktného snímača teploty slúži táto tabuľka.

ČO POTREBUJEME VEDIEŤ

V ČOM NÁM TO POMOŽE PRI VÝBERE

Teplotný rozsah cieľa merania – meraného povrchu

Teplotný rozsah snímača

Materiál meraného povrchu

Meracia vlnová dĺžka / Nastavenie emisivity

Kvalita a typ povrchu (čistý, špinavý, lesklý, matný, hrubý, hladký, natretý, oxidovaný)

Meracia vlnová dĺžka / Nastavenie emisivity

Veľkosť cieľa – meranej plochy

Optický pomer

Vzdialenosť merania

Optický pomer

Teplota okolia

Nechladený, chladený snímač, špeciálny snímač

Sú nejaké prekážky medzi snímačom a povrchom? (para, dym, prach, plameň, stroj)

Ofukovanie vzduchom

Meracia vlnová dĺžka

Spracovanie výkyvov (peak – valley)

Ako bude použité meranie?

Typ výstupu (analógový signál, USB, MODBUS, smartfón)

Zobrazenie teploty na displeji

Záznam teploty – dataloger

Možnosť konfigurovania

Pyrometer T-SENZOR2020 – meranie telesnej teploty na vstupe do objektov

Pre účely merania telesnej teploty osobám, ktoré vstupujú do kontrolovaných objektov, ponúkame špeciálne upravený pyrometer T-SENZOR2020.
Novinka!
516.0 € 430.0 € bez DPH

Termovízna kamera na meranie telesnej teploty hlavy - optris Xi80 a Xi400

Ponúkame infračervenú kameru XI 80 a XI400 špeciálne nastavenú pre kontrolu telesnej teploty hlavy ľudí prechádzajúcich cez vstupné brány vo výrobných závodoch, letiskách, úradoch a pod.Prostredníctvom PC softvéru prispôsobeného pre skenovanie telesnej teploty v rozsahu 37°C až 40°C kamera vyhľadáva hotspot.
1176.0 € 980.0 € bez DPH

Pyrometer Optris CS LT

Infračernený pyrometer Optris CS LT je perfektne navrhnutý pre meranie malých a úzkych povrchov. Robustná meracia hlava bola navrhnutá pre meracie rozsahy od -40°C do 1030°C a snímač môže byť použitý v prostredí s okolitou teplotou až do 80°C bez dodatočného chladenia. NÍZKA CENA!
Cena na vyžiadanie

Pyrometer Optris CX LT

Pyrometre Optris CX LT majú veľmi robustný kryt a sú špeciálne vhodné pre použitie v priemyselných aplikáciách.
Meracie hlavy sú navrhnuté pre široký teplotný rozsah od -30°C do 900°C. Infračervené pyrometre Optris CX LT môžu byť použité ako jednoduchá 2-žilová inštalácia (výstup 0-10V) alebo pripojené priamo ku PC cez USB.
Cena na vyžiadanie

Pyrometer Optris CSmicro

Optris uvádza na trh novú produktovú sériu IČ pyrometrov, ktoré vďaka mini rozmerom a robustnosti plášťa, sú špeciálne určené pre umiestnenie v malých a stiesnených priestoroch pre použitie v rôznych odvetviach priemyslu. Zvlášť sú tieto snímače vhodné pre meranie teploty pri výrobe plastov a papiera.
Cena na vyžiadanie

Pyrometer Optris CT

Pyrometre Optris CT sú vybavené jedným z najmenších infračervených snímačov s vysokým rozlíšením 22:1. Navyše ponúka širokú variabilitu meracích rozsahov, voliteľných analógových a digitálnych výstupov zabudovaných v elektronickej skrinke. Model CTex LT je určený aj do výbušného prostredia.
Cena na vyžiadanie

Infračervený snímač PyroEpsilon

Snímač PyroEpsilon má rovnaké parametre ako snímač PyroCouple s tým rozdielom, že umožňuje nastaviť hodnotu emisivity.
Akcia! -40%
155.5 € 129.6 € bez DPH 259.2 €

Infračervený snímač PyroMini

Snímač PyroMini je malý infračervený snímač teploty s dataloggerom, alarmom a dotykovým displejom (voľba). Merací rozsah -20 až +2000°C. Analógový alebo digitálny výstup.
Novinka!
474.0 € 395.0 € bez DPH

Termovízna kamera na meranie telesnej teploty hlavy - optris PI450i s blackbody

Vírusové epidémie ako v súčasnosti koronavírus (COVID-19) vytvárajú celosvetový dopyt po rýchlom a efektívnom spôsobe detekcie zvýšenej telesnej teploty u ľudí. Pre tento účel sa najlepšie hodia infračervené termovízne kamery. Pre túto aplikáciu ponúkame špeciálne upravenú termovíznu kameru Optris PI450i s meracím rozsahom 0 až 100°C a referenčným zdrojom pre presné meranie teploty.
Novinka!
6360.0 € 5300.0 € bez DPH
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x