SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Meranie prachu v ovzduší

V našej ponuke nájdete referenčné odberové aparatúry pre stanovenie koncentrácie prachových imisií ako celkové častice a frakcie PM10 a PM2,5. Aparatúry spĺňajú všetky požiadavky referenčnej normy EN12341. Meracie aparatúry fungujú automaticky a môžu zabezpečovať nepretržité vzorkovanie až po dobu 21 dní - sekvenčné vzorkovanie (automatická výmena filtra po 24hod.).

Od výrobcu CONTENG ponúkamé automatické kontinuálne stanice na meranie prachových častíc vo vonkajšom aj pracovnom prostredí pracujúce na princípe rozptylu svetla laserom (laser light scattering). Prachomer vyhodnocuje inhalačné, hrudníkové a respiračné frakcie polietavých častíc, ktoré sú vyjadrené ako PM10 – PM2,5 a PM1 v µg/m3. 

Zobraziť viac

Sekvenčná odberová jednotka PMx – Giano a Gemini

Odberová jednotka PMx – Giano od firmy Dadolab je navrhnutá na sekvenčné odbery prachových imisií na filter podľa medzinárodnej normy EN 12341. Zásobník na filtre umožňuje automatickú výmenu filtrov v 24 hodinových intervaloch a tak zabezpečiť kontinuálny odober vzoriek až 21 dní.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Prachomer DUSTMONIT

DustMonit je meracia stanica navrhnutá pre kontinuálny monitoring prachových častíc vo vonkajšom aj pracovnom prostredí. Prachomer vyhodnocuje inhalačné, hrudníkové a respiračné frakcie polietavých častíc, ktoré sú vyjadrené ako PM10 – PM2,5 a PM1 v µg/m3.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Prachomer P-DUSTMONIT

P-DustMonit je prenosná verzia meracej stanice navrhnutá pre kontinuálny monitoring prachových častíc vo vonkajšom aj pracovnom prostredí. Prachomer vyhodnocuje inhalačné, hrudníkové a respiračné frakcie polietavých častíc, ktoré sú vyjadrené ako PM10 – PM2,5 a PM1 v µg/m3.
Novinka!
Cena na vyžiadanie
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x