SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Meranie prachu vo vnútornom aj vonkajšom ovzduší

V našej ponuke nájdete referenčné odberové aparatúry pre stanovenie koncentrácie prachových imisií ako celkové častice a frakcie PM10 a PM2,5. Aparatúry spĺňajú všetky požiadavky referenčnej normy EN12341. Meracie aparatúry fungujú automaticky a môžu zabezpečovať nepretržité vzorkovanie až po dobu 21 dní - sekvenčné vzorkovanie (automatická výmena filtra po 24hod.).

Na automatické kontinuálne aj jednorazové meranie prachových častíc vo vonkajšom aj pracovnom prostredí ponúkame prachomery pracujúce na princípe rozptylu svetla laserom (laser light scattering) od výrobcu Turnkey Instruments UK. Prachomery vyhodnocujú celkové tuhé častice ako frakcie PM10 – PM2,5 a PM1 v µg/m3 a taktiež aj ako inhalačné, hrudníkové a respirabilné frakcie polietavých častíc. 

Zobraziť viac

Prenosný prachomer DustMate

Prachomer DustMate je určený na krátkodobé merania koncentrácie celkových prachových častíc a frakcií PM1, PM2,5 a PM10. DustMate je možné použiť na monitoring znečistenia v budovách, vo výrobe ako aj vo vonkajšom ovzduší. Prostredníctvom softvéru AirQ je možné zaznamenávať, analyzovať a zobraziť merané údaje v reálnom čase.
Cena na vyžiadanie

Automatický prachomer OSIRIS

Automatický prachomer pre kontinuálny aj diskontinuálny monitoring koncentrácie tuhých častíc vo vonkajšom ovzduší alebo v pracovnom prostredí. OSIRIS meria a vyhodnocuje celkové tuhé častice, PM1, PM2,5 a PM10. V pracovnom móde vyhodnocuje aj podiel respiračných častíc: inhalovateľné, hrudníkové a respirabilné.
Cena na vyžiadanie

Automatický prachomer TOPAS

Automatická monitorovacia stanica pre meranie koncentrácie tuhých častíc a frakcií PM1, PM2,5 a PM10 vo vonkajšom ovzduší. Prostredníctvom softvéru AirQ je možné zaznamenávať, analyzovať a zobraziť merané údaje aj v reálnom čase.
Cena na vyžiadanie

Aparatúra na meranie prachových častíc - 1PMx

Aparatúra Dadolab 1PMx je systém na jednoduché odbery vzoriek pre stanovenie koncentrácie tuhých častíc vo vonkajšom ovzduší. Umožňuje zmerať celkové suspendované tuhé častice ako aj frakcie PM10, PM2,5 a PM1 podľa referenčnej normy STN EN 12341:2014.
Cena na vyžiadanie

Analyzátor čierneho uhlíka - Giano BC-1

Giano BC-1 je špeciálny analyzátor koncentrácie čierneho uhlíka (Black Carbon) vo vonkajšom ovzduší. Na základe sekvenčných vzoriek odobratých na membránový filter vyhodnocuje koncentráciu v reálnom čase. Patentovaná unikátna metóda odrazivosti žiarivej energie od povrchu materiálu.
Cena na vyžiadanie

Sekvenčná odberová jednotka PMx – Giano a Gemini

Odberová jednotka PMx – Giano od firmy Dadolab je navrhnutá na sekvenčné odbery prachových imisií na filter podľa medzinárodnej normy EN 12341. Zásobník na filtre umožňuje automatickú výmenu filtrov v 24 hodinových intervaloch a tak zabezpečiť kontinuálny odober vzoriek až 21 dní.
Cena na vyžiadanie

Kalibračný prietokomer CF1

Kalibračný prietokomer Dadolab CF1 je určený na kontrolu a kalibráciu odberových emisných aparatúr, imisných a osobných meracích prístrojov a iných prietokomerov. Merací rozsah od 0,45 l/min do 45 l/min, napájanie z Lipol batérie.
Cena na vyžiadanie
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x
Určite neprehliadnite
Akcie a novinky
Súbory cookies nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Pokračovaním v prehliadaním tejto stránky súhlasím s použitím súborov cookies.
Viac info