Meracie prístroje | Meratex

SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom našej webovej stránky, zverujete nám vaše osobné údaje. Naša firma zodpovedá za ich ochranu a bezpečnosť. Údaje, ktoré o vás spracovávame sme získali na základe vzájomného obchodného vzťahu a chceme Vás uistiť, že zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

Správca osobných údajov

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť Meratex s.r.o. so sídlom Vozárova 5, 040 17 Košice, IČO 43 909 213, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 21037/V, ktorá prevádzkuje e-shop www.meratex.skwww.meratex.cz, www.detektory-plynu.sk, spracúva vaše osobné údaje, tj. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho.

Kontaktné údaje na správcu: tel. 0905981084, predaj@meratex.sk

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spoločnosť Meratex, s.r.o. spracováva nasledujúce osobné údaje, a to z nasledujúcich dôvodov:

  1. Objednávky prostredníctvom e-shopu, emailom, telefonicky:

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, fakturačné údaje, email, telefóne číslo, údaje o dodacej adrese, meno firmy, ičo, dič DPH, údaje o bankovom účte

Dôvod zberu: Pre plnenie zmluvy a fakturáciu, aby sme mohli vybaviť vašu objednávku. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

  1. Vedenie účtovníctva

Zoznam osobných údajov: fakturačné údaje potrebné k vybaveniu objednávky

Dôvod zberu: Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  1. Newslatter

Zoznam osobných údajov:  e-mailová adresa

Dôvod zberu: E-mailovú adresu využívame za účelom zasielania obchodných oznámení.

Predávajúci ako prevádzkovateľ bude za účelom posielania newslattera vyžadovať súhlas so spracovaním emailovej adresy na účely zasielania newslattera.

  1. Kontaktný formulár a dopyt na cenu

Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, meno firmy, telefónne číslo

Dôvod zberu: Poskytnutie informácií, ktoré sú potrebné sú potrebné na dosiahnutie budúceho zmluvného plnenia.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K osobným údajom majú prístup naši zamestnanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Pre zaistenie ďalších spracovateľských operácií využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov.

Zoznam:

DHL Parcel, GLS, Slovenská pošta – poštové a doručovacie služby

Google – Google Analytics

Cookies

Navštevník ktorý vyplní formulár na stránke, súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Pri prehliadaní webových stránok sa zaznamenáva vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správcu. Používanie súborov cookie môžte vo svojom prehliadači zakázať.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv.

Ak si myslíte, že vaše údaje spracovávame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: predaj@meratex.sk

Právo na informácie - je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami na spracovanie osobných údajov.

Právo na prístup k informáciám - kedykoľvek nás môžete vyzvať a doložíme vám v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Právo na doplnenie a zmenu osobných údajov - ak sa u vás niečo zmení, alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne, či neúplné.

Právo na obmedzenie spracovania - môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu.

Obmedzenie rozsahu osobných údajov, alebo účelov spracovania - napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý) - vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať e-mailom

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov -ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x
Kontaktný formulár

Ak máte nejaké otázky, napíšte nám.

Máte otázku?
Kontaktujte nášho manažéra daného produktu a my sa Vám pokúsime v čo najkratšom čase ozvať späť.
Viliam Demko
Manžér produktu
+421 907 992 078
Súbory cookies nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Pokračovaním v prehliadaním tejto stránky súhlasím s použitím súborov cookies.
Viac info