Meracie prístroje | Meratex

SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Všetky kategórie

Výstava - Aquatherm 2023 v Nitre

03.03.2023 | 0 príspevkov

Na tohtoročnej výstave Aquatherm 2023 sme predstavili dve hlavné novinky v našom produktotom porfóliu. Hlavnou novinkou bol nový analyzátor spalín NOVO od firmy Seitron, ktorý nadväzuje na predošlé modelové rady a prínáša nové inovácie pre ešte pohodlnejšiu obsluhu pre servisných technikov. Medzi hlavné inovácie patrí veľký 7 palcový dotykový displej, jednoduché pripojenie odberovej sondy jedným konektorom a špeciálny konektor pre súčasné meranie tlaku plynu a analýzy spalín. Analyzátor spalín získal veľkú pozornosť návstevínkov, ktorí ocenili jeho inovatívny dizajn a nové funkcie. Ďalšou novinkou v našej ponuke bola kompletná ponuka prenosných prístrojov pre servis klimatizačných, chladiarenských zariadení a taktiež tepelných čerpadiel pod názvom BE COOL od firmy Seitron. 

 

Aj vy môžete niečo zmeniť a prispieť k zníženiu odpadu

15.06.2022 | 0 príspevkov

Dataloggery teploty od firmy SenseAnywhere produkujú až 30 x menej elektronického a chemického odpadu počas svojho životného cyklu 10 rokov ako iné datalogery!

 

Meranie teploty kovov infračervenou meracou technikou od firmy Optris

07.06.2022 | 0 príspevkov
Či už ide o výrobu alebo spracovanie kovov, sledovanie teploty kovov pomocou bezkontaktne meracích senzorov neslúži len na kontrolu a optimalizáciu procesov, ale pri teplotách do 3.000 °C tiež zvyšuje bezpečnosť na pracovisku.Optris vyvinul na tento účel infračervené meracie prístroje, ktoré vyhovujú špeciálnym požiadavkám metalurgického priemyslu.
 

Desať hlavných vlastností moderného prenosného analyzátora spalín

08.12.2021 | 0 príspevkov

Dnešný analyzátor spalín by mal poskytovať užívateľovi pohodlnú obsluhu, univerzálnosť a spoľahlivosť. Pozrime sa na 10 nevyhnutných vlastností, ktoré posúvajú analyzátory Sauermann série SI-CA do popredia.

 

ZMENA SÍDLA

08.04.2019 | 0 príspevkov

Vážení zákazníci, od 08.04.2019 sme sa presťahovali na novú adresu. Nájdete nás na novej adrese: 

Meratex, s.r.o.

Vozárova 5

040 17

Ostatné údaje ostali nezmenené. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

AQUATHERM 2019

16.01.2019 | 0 príspevkov

Milí zákazníci, radi by sme Vás privítali v našom stánku na veľtrhu AQUATHERM v Nitre v termíne 05.02 až 08.02.2019 . Náš výstavný stánok sa bude nachádzať v hale M2, číslo 253

 

Nové metódy merania teploty vo výrobnom procese

26.04.2017 | 0 príspevkov

Meranie teploty na rôznych stupňoch priemyselnej výroby je v dnešnej dobe nevyhnutné pre zaistenie vysokej kvality produktov a uspokojenie stale sa zvyšujúcich kvalitatívnych požiadaviek koncových odberateľov. Keďže náhle zmeny teploty vo výrobnom procese môžu znížiť stupeň kvality výsledného produktu, monitoring teploty je veľmi dôležitý.

 

AQUATHERM 2017

18.01.2017 | 0 príspevkov

Milí zákazníci, radi by sme Vás privítali v našom stánku na veľtrhu AQUATHERM v Nitre. Náš výstavný stánok sa bude nachádzať v hale M2, číslo 256. Tešíme sa na Vašu návštevu. 

 

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

14.12.2016 | 0 príspevkov

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie a lásku po celý Nový rok 2017! Ďakujeme za spoluprácu.

 

Nový web - Meratex 2016

14.06.2016 | 0 príspevkov

Pripravili sme pre Vás novú redizajnovú verziu našej webstránky. Na novej stránke sme si dali záležať a veríme, že nový vzhľad sa Vám bude páčiť a na novej stránke nájdete rýchlo a prehľadne všetky informácie ohľadne ponúkaných meracích prístrojov.

 

Nová séria prevodníkov KIMO Instruments

14.06.2016 | 0 príspevkov

Firma KIMO Instruments uvádza na trh novú sériu prevodníkov rôznych parametrov prostredia.  Svojimi meracími rozsahmi a výstupnými parametrami nachádzajú prevodníky pre kontrolu a reguláciu parametrov prostredia využitie vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby, pre vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu objektov. 

 

Nové prenosné prístroje KIMO class 50 a class 110

14.06.2016 | 0 príspevkov

Francúzska firma KIMO Instruments uvádza na trh v roku 2014 novú modelovú radu prenosných meracích prístrojov. Prístroje class 50 a 110 nahrádzajú predošlú sériu prístrojov, ktoré boli na trhu od roku 2008. Prístroje novej modelovej rady sú spoľahlivé a presné a slúžia hlavne na meranie rôznych parametrov prostredia.

 

Dataloggery KIMO Kistock

07.12.2011 | 0 príspevkov

Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho spracovania nameraných údajov. Záznamníky KIMO umožňujú sledovanie trendu a záznam teploty, vlhkosti, intenzity osvetlenia, prúdu a napätia. 

 

TÉMA MONITORING - Kontinuálny monitoring emisií

01.12.2011 | 0 príspevkov

Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Smernicou o znižovaní znečisťovania ovzdušia z priemyselných zdrojov”. Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC directive) zahŕňa požiadavky na súhlas pre inštalácie monitoringu na nových a jestvujúcich zrojoch znečisťovania ovzdušia.

 

TÉMA MONITORING - Diskontinuálny monitoring emisií

25.11.2011 | 0 príspevkov

Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Výhodou oproti kontinuálnemu monitoringu sú značne nižšie náklady. Diskontinuálne emisné merania sa vykonávajú prevážne na takých zdrojoch, ktoré vypúšťajú nižšie množstvá emisií a teda podkročujú kritérium na povinnú inštaláciu kontinuálneho monitoringu podľa vyhlášky o monitorovaní.

 

TÉMA MONITORING - Všeobecne

25.11.2011 | 0 príspevkov

Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláciu a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia a Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 408/2003 Z.z. “o monitorovaní”. Pojem monitoring zahŕňa jednak kontinuálne a diskontinuálne meranie emisií s použitím emisných meracích systémov ako aj kalibráciu a funkčné skúšanie kontinuálnych emisných meracích systémov. 

 

Oxid uhoľnatý - "Tichý zabijak"

07.11.2011 | 5 príspevkov

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá. 

 

TÉMA OVZDUŠIE - Ozónová vrstva

25.10.2011 | 1 príspevok

Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej časti atmosféry. Táto oblasť , zvaná stratosféra, sa nachádza vo výške viac než 10 km nad povrchom Zeme. Asi 90 % ozónu je tam obsiahnutých v “ozónovej vrstve”, ktorá nás chráni pred ultrafialovým žiarením zo Slnka. 

 

TÉMA OVZDUŠIE - Globálne otepľovanie - úsilie o pomenovanie problému

25.10.2011 | 0 príspevkov

Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové plyny tvoria: vodná para, oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3). 

 

TÉMA OVZDUŠIE - Zdroje a charakteristika emisií

24.10.2011 | 2 príspevky

Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo z prírodných zdrojov a je vypúšťaná do okolitého ovzdušia, kde môže pri určitej koncentrácií spôsobovať poškodenie zdravia človeka a životného prostredia. 

 
Meracie prístroje
Kategórie
Najčítanejšie na blogu
07.11.2011 | 5 príspevkov
Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“. Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priem...
24.10.2011 | 2 príspevky
Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo...
25.10.2011 | 1 príspevok
Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej...
25.10.2011 | 0 príspevkov
Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové...
25.11.2011 | 0 príspevkov
Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisť...
24.10.2011 | 0 príspevkov
Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú...
01.12.2011 | 0 príspevkov
Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Sme...
07.12.2011 | 0 príspevkov
Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho ...
25.11.2011 | 0 príspevkov
Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláci...
Súbory cookies nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Pokračovaním v prehliadaním tejto stránky súhlasím s použitím súborov cookies.
Viac info