Meracie prístroje | Meratex

SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Dataloggery KIMO Kistock

07.12.2011 | 0 príspevkov

Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho spracovania nameraných údajov. Záznamníky KIMO umožňujú sledovanie trendu a záznam týchto parametrov:

 • teplota
 • vlhkosť
 • intenzita osvetlenia
 • prúd a napätie
 • tlak vody

Konfigurácia dataloggerov prebieha prostredníctvom softvéru KILOG pričom sa datalogger pripojí k PC pomocou USB kábla. Cez softvér KILOG sa nastavia intervaly ukladania (od 1 sekundy), alarmy, celková doba meracej kampane a iné nastavenia. Niektoré typy je možné nakonfigurovať ako digitálny teplomer alebo vlhkomer a používať ich pre jednorazové kontrolné meranie.

Program umožňuje rýchle stiahnutie údajov do PC, až 1000 údajov za jednu sekundu. Pri sťahovaní údajov z viacerých dataloggerov je možné použiť Data Recorder, ktorý zozbiera údaje z viacerých záznamníkov . Stiahnuté údaje z jednotlivých meracích kampaní je možné archivovať vo forme grafu a tabuľky alebo exportovať pre ďalšie spracovanie a distribúciu. Program automatický vygeneruje štatistické údaje: priemernú, maximálnu a minimálnu hodnotu parametrov (teplota, vlhkosť, intenzita osvetlenia, prúd a napätie).

Zobrazené údaje na displeji PC je možné:

 • zväčšiť údaje jedným kliknutím
 • editovať názvy kanálov a meracieho súboru
 • zlúčiť jednotlivé meracie súbory
 • pridať výpočtové funkcie
 • zmeniť rámček grafiky
 • nastaviť alarmy
 • exportovať údaje do Excelu a graf do obrázku
 • tlačiť a prezentovať podrobné reporty

Dataloggery nevyžadujú externé sieťové napájanie, majú lithiovú batériu s dlhodobou životnosťou (4 roky). Kapacita pamäti pri jednotlivých typoch je od 16 000 až po 100 000 záznamov. Záznamníky sú dodávané s displejom (jednoriadkový alebo dvojriadkový) alebo bez displeja. Nástenný uzamykateľný držiak chráni dataloggery pred ukradnutím alebo neoprávnenou manipuláciou. Držiak sa na stenu pripevní pomocou hmoždiniek a skrutiek a zamkne sa špeciálnym kľúčom.

Jednotlivé typy dataloggerov teploty, vlhkosti a ďalších parametrov obsahujú okrem zabudovaného interného snímača aj externé vstupy pre pripojenie rôznych externých sond: NTC teplotné sondy, teplotné odporové sondy PT100, termočlánky K,J,T, rôzne teplotno – vlhkostné sondy podľa špecifického druhu použitia a sondy pre meranie prúdu/napätia, tlakové sondy na tlak vody a iné.

Dataloggery môže nájsť v našom e-shope: https://www.meratex.sk/dataloggery-zaznamniky/    

Meracie prístroje
Kategórie
Najčítanejšie na blogu
07.11.2011 | 5 príspevkov
Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“. Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priem...
25.10.2011 | 1 príspevok
Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej...
24.10.2011 | 2 príspevky
Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo...
25.10.2011 | 0 príspevkov
Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové...
25.11.2011 | 0 príspevkov
Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisť...
24.10.2011 | 0 príspevkov
Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú...
01.12.2011 | 0 príspevkov
Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Sme...
07.12.2011 | 0 príspevkov
Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho ...
25.11.2011 | 0 príspevkov
Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláci...
Súbory cookies nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Pokračovaním v prehliadaním tejto stránky súhlasím s použitím súborov cookies.
Viac info