Meracie prístroje | Meratex

SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Meranie teploty kovov infračervenou meracou technikou od firmy Optris

07.06.2022 | 0 príspevkov
Či už ide o výrobu alebo spracovanie kovov, sledovanie teploty kovov pomocou bezkontaktne meracích senzorov neslúži len na kontrolu a optimalizáciu procesov, ale pri teplotách do 3.000 °C tiež zvyšuje bezpečnosť na pracovisku.
 
Najmä vo valcovniach, pri indukčnom kalení alebo zápustkovom kovaní je dôležité sledovať teplotu kovov kontinuálne. Optris vyvinul na tento účel infračervené meracie prístroje, ktoré vyhovujú špeciálnym požiadavkám metalurgického priemyslu – bezkontaktné meranie teploty kovov nie je také jednoduché. Pre teplomery kovov od Optrisu nie sú samozrejme problém ani vysoké teploty okolia, ani drsné prostredie.
 
Nižšie sme pre Vás vybrali príklady použitia. Vaše špeciálne aplikácie chýbajú? Žiadny problém, nahliadnite do našej brožúry metal brochure alebo sa porozprávajte priamo s jedným z našich aplikačných inžinierov.
 
Meranie teploty vo valcovniach
 
Hot forming of sheet metal
 
Vo valcovniach je potrebné kontinuálne merať teplotu tvárnenia medzi jednotlivými valcami, aby bolo možné optimalizovať procesy a zaistiť kvalitu. Pre tento proces odporúčame využitie rýchleho pyrometra na meranie teploty plechu a pomerového pyrometra na meranie v chladiacej zóne alebo drôtov.
 
 
Meranie teploty pri zápustkovom kovaní
 
Formed metal after die forming
 
Pri zápustkovom kovaní je nutné merať teplotu polotovaru pred tvárnením. Navyše by mala byť zmeraná aj teplota výlisku po tvárnení a pred uskladnením. V zásade možno pri tomto procese merať teplotu dvoma spôsobmi: permanentne pomocou stacionárneho pyrometra alebo príležitostne pomocou ručného pyrometra.
 
 
Údržba
 
Inspecting the brick lining of slag cars as they exit the shop
 
Údržba v metalurgickom priemysle pomáha pri včasnom odhalení opotrebovania žiaruvzdorných materiálov torpédových vozňov, troskových vozňov a taviacich panvíc a redukuje nebezpečenstvo prelomenia. Odporúčame v tomto prípade stacionárnu termálnu kameru na permanentné sledovanie s automatickým upozornením na horúce miesta na vonkajšej stene.
 
 
Indukčné kalenie: optimálny priebeh teploty v čase
 
inductional hardening process
 
Pri indukčnom kalení je na dosiahnutie požadovanej mikroštruktúry kovu nevyhnutné dodržať optimálny priebehu teploty v čase. Tento proces sa odohráva v teplotnom rozmedzí od 700 do 1.100 °C a odporúča sa ho preto kontrolovať pomocou stacionárnych infračervených teplomerov a/alebo ručných pyrometrov.
 
 
Indukčné kalenie a spúšťacie procesy
 
Temperaturmessung bei induktiven Härte- und Anlassprozessen
Pri tepelnom opracovaní pomocou indukčného kalenia sa diel umiestni do silného striedavého poľa, tým sa ohrieva a zamŕza v požadovanej štruktúre. Riadením frekvencie je možné lokálne nastaviť hĺbku prieniku tepla do materiálu a tak opracovať určité miesta dielu. Požadovaná štruktúra kovu je závislá na optimálnom priebehu teploty v čase. Preto je nutné teplotu permanentne sledovať.
 
 
Meranie teploty zariadenia pre plynulé odlievanie
 
Strangguss-Vorblockanlage
 
So stúpajúcou efektivitou rastú aj nároky na zariadenie na plynulé odlievanie. To si vyžaduje rozsiahle opatrenia na sledovanie procesu. Najmä v oblasti merania teploty sa toho veľa odohralo: technika je pri vyššej presnosti lacnejšia a vďaka tomu sa oplatí jej použitie v celej šírke. Užívateľom sa investície vyplatia, pretože tak môžu predchádzať finančne náročným prerušeniam odlievania už na začiatku a zároveň zlepšiť kvalitu výrobkov.

Odporúčané prístroje:stacionárna termálna kamera optris PI 400

Zdroj: www.optris.com

Meracie prístroje
Kategórie
Najčítanejšie na blogu
07.11.2011 | 5 príspevkov
Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“. Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priem...
25.10.2011 | 1 príspevok
Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej...
24.10.2011 | 2 príspevky
Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo...
25.10.2011 | 0 príspevkov
Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové...
25.11.2011 | 0 príspevkov
Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisť...
24.10.2011 | 0 príspevkov
Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú...
01.12.2011 | 0 príspevkov
Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Sme...
07.12.2011 | 0 príspevkov
Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho ...
25.11.2011 | 0 príspevkov
Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláci...
Súbory cookies nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Pokračovaním v prehliadaním tejto stránky súhlasím s použitím súborov cookies.
Viac info