SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Snímače teploty

Ponúkame široký sortiment snímačov teploty pre použitie v rôznych odvetviach priemyslu. V našej ponuke snímačov teploty môžete nájsť snímače od firmy KIMO a od firmy LIMATHERM SENSOR.

NOVINKA !

SME SCHOPNÍ VÁM V KRÁTKEJ DODACEJ DOBE DODAŤ SNÍMAČ TEPLOTY NA MIERU PODĽA VAŠICH POTRIEB. 


Odporové snímače teploty (PT100 a PT1000)

Platinové odporové snímače PT100 sú prístroje, ktoré reagujú na teplotnú zmenu prostredia alebo média a túto zmenu prevádzajú na elektrický odpor. Sú vyrobené z platinového drôtu. Snímač PT100 má pri teplote 0 °C menovitý odpor 100,00 Ohmov, snímač PT1000 má pri tej istej teplote menovitý odpor 1000,00 Ohmov.  Odporový teplomer PT100 je použiteľný na meranie teploty v rozsahu -200 až +550 °C. Odporové snímače sa dodávajú v dvoch triedach presnosti, class A a class B. Presnosť snímača s triedou presnosti A je ±0,35 °C (pri teplote 100°C), s triedou presnosti B je ±0,8 °C (pri teplote 100 °C).

Termočlánky

Termočlánky sú termoelektrické snímače teploty, ktoré sú vyrobené z dvoch kovových drôtov spojených na snímacom konci, pričom každý drôt je z iného materiálu (napr. NiCr-NiAl je termočlánok typu K, Fe-CuNi je termočlánok typu J).Pri zmene teploty termočlánok produkuje elektrické napätie, ktoré je priamo úmerne zmenenej teplote. Uvedený jav sa nazýva Seebeckov efekt. 

Dokumenty na stiahnutie

Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x