SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Wireless - bezdrôtové Dataloggery

Dataloggery KISTOCK sú navrhnuté na kontinuálne monitorovanie teploty, vlhkosti, tlaku, prúdu, napätia a pulzov v skladoch, chladničkách, výrobných priestoroch, laboratóriách, skleníkoch, pri preprave potravín a podobne. Záznamníky zabezpečujú meranie a záznam údajov v naprogramovaných intervaloch, napríklad 5 minút, 30 minút. Namerané údaje je možné stiahnuť do PC pre ďalšie spracovanie, distribúciu a archiváciu.

Séria nových bezdrôtových dataloggerov umožňuje vytvoriť sieť viacerých prístrojov, ktoré komunikujú so základňou s bezdrôtovým prenosom údajov do PC. Dataloggery môžu merať a zaznamenávať v dvoch režimoch:

1. Autonómny režim - datalogger si ukladá namerané údaje do vnútornej pamäti vopred naprogramovaných intervalov a prostredníctvom komunikačnej základne a softwéru KILOG RF je možné kedykoľvek stiahnuť bezdôtovo údaje do PC. 

2. Sieťový režim - datalogger si ukladá namerané údaje do vnútornej pamäti, ktorá slúži ako buffer a komunikačná základňa v nastavených intervaloch si vyžiadáva uložené údaje, ktoré vyžiadaný datalogger vyšle do PC. Takto môže pracovať viacero bezdrôtových dataloggerov rozmiestnených na viacerých miestach - MERANIE V REÁLNOM ČASE.

Zobraziť viac

Komunikačná základňa pre bezdrôtové dataloggery

Slúži na bezkáblovú komunikáciu so vzdialenými dataloggermi. Zabezpečuje prenos údajov z jednotlivých dataloggerov do PC prostredníctvom softwaru KILOG FR.
540.0 € 450.0 € bez DPH

Bezdrôtový datalogger KIMO KT150-RF

Bezdrôtový datalogger teploty KT150-RF s interným snímačom je určený pre meranie a záznam teploty v miestnostiach, skladoch, chladničkách, mrazničkách, kanceláriách a pod. Kapacita pamäti pre 12000 záznamov. Dodávaný s prevedením s displejom alebo bez displeja.
202.8 € 169.0 € bez DPH

Bezdrôtový datalogger KIMO KT110-RF

Bezdrôtový datalogger teploty KT110-RF má zabudovaný interný snímač na meranie teploty okolitého vzduchu a jeden vstup pre externú teplotnú sondu (alebo signál 4-20 mA / 0-10 V). Kapacita pamäti pre 16000 záznamov. Dodávaný s prevedením s displejom alebo bez displeja.
246.0 € 205.0 € bez DPH

Bezdrôtový datalogger KIMO KP110-RF

Bezdrôtový datalogger tlaku KP110-RF obsahuje interný snímač pre meranie a záznam diferenčného tlaku, ťahu a statického tlaku v potrubiach. Kapacita pamäti pre 12000 záznamov. Dodávaný s dvoma meracími rozsahmi.
334.8 € 279.0 € bez DPH

Bezdrôtový datalogger KIMO KH210-RF

Bezdrôtový datalogger teploty a vlhkosti KH210-RF obsahuje interný snímač pre meranie a záznam teploty a vlhkosti a taktiež jeden vstup pre externú sondu. Kapacita pamäti pre 20000 záznamov. Dodávaný s displejom alebo bez displeja, s alebo bez externej odnímateľnej sondy.
451.2 € 376.0 € bez DPH

Bezdrôtový datalogger KIMO KTR310-RF

Bezdrôtový datalogger teploty KTR310-RF obsahuje 2 externé vstupy pre termočlánky typu K,J,T alebo odporového snímača PT100. Kapacita pamäti pre 20000 záznamov. Štandardne dodávaný s dvojriadkovým displejom.
355.2 € 296.0 € bez DPH

Bezdrôtový datalogger KIMO KTU210-RF

Bezdrôtový datalogger KTU210-RF je určený pre meranie a záznam analógových signálov, 4 až 20 mA a 0 až 10 V a elektrického odporu. Kapacita pamäti pre 20000 záznamov. Dodávaný s displejom alebo bez displeja.
243.6 € 203.0 € bez DPH
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x