SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Prevodníky rýchlosti vzduchu

Prevodník rýchlosti slúži na kontinuálne meranie rýchlosti a prietoku plynu prúdiaceho v potrubí prostredníctvom anemometrickej sondy. Výstupný analogový signál 4 až 20 mA alebo 0 až 10 V je možné ďalej spracovať v meracej ústredni alebo PLC počítači. 

 Ponuka produktov sa spracuváva.
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x