Meracie prístroje | Meratex

SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Novinky v ponuke

Aparatúra na meranie PCDD/F - dioxínov

Odberová aparatúra ST5-EVO je špeciálne navrhnutá pre dlhodobé odbery vzoriek pre stanovenie koncentrácie PCDD/F (dioxínov a furánov) na spaľovniach odpadov. Aparatúra je konštruovaná v súlade s požiadavkami pre filtračno-kondenzačnú metódu podľa medzinárodnej normy EN 1948-1.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Aparatúra na meranie ťažkých kovov

Aparatúra je navrhnutá na vykonávanie automatických izokinetických meraní koncentrácie ťažkých kovov podľa noriem pre spaľovne odpadov, odber vzorky hlavnej skupiny kovov (As, Ni, Cd, Co, Pb, Cr, Cu, Mn, Sb, Tl a V) podľa referenčnej normy EN 14385 a Hg (norma EN 13211).
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Aparatúra na meranie TZL

Základná aparatúra DADOLAB ST-5 - je navrhnutá na odbery tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v súlade s normami ISO 9096 a EN 13284. Odberová izokinetická jednotka DADOLAB ST-5 reprezentuje najmodernejší stav techniky na trhu.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Bezdrôtový prevodník NOVUS RHT AIR

Bezdrôtový prevodník NOVUS RHT-AIR je plne bezdrôtové riešenie pre meranie teploty a vlhkosti na dlhé vzdialenosti. Prevodník umožňuje konfiguráciu a čítanie parametrov prostredníctvom bezdrôtovej siete až do vzdialenosti 1 km.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Centrálna jednotka Gas Sense GA-220-1-6

Centrálna jednotka s 1 alebo 6 digitálnymi vstupmi. Zabudovateľná do panelu. 2x alarmový výstup, relé výstup. Vizuálna a zvuková signalizácia alarmu. Funkcia TEST a RESET. Certifikácia ATEX.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Centrálna jednotka Gas Sense GA-ADR

Centrálna jednotka pre sieťové zapojenie detektorov plynu s celkovým počtom 32 detektorov pre rôzne plyny. Komunikácia medzi centrálnou jednotkou a detektormi je zabezpečená cez rozhranie RS485.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Centrálna jednotka Gas Sense GA300

Centrálna jednotka na pripojenie 1-4 detektorov s analógovým výstupom. Tlačítko TEST a RESET. Montáž na DIN lištu. Zvukový a svetelný alarm.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Detekčný systém - EIGHTGATE

Detekčný systém s centrálnou jednotkou s možnosť pripojiť 1-8 detektorov CH4, CO, LPG a benzínových pár(využitie v podzemných parkoviskách). Centrálna jednotka s krytím IP44. Možnosť nastavenia rôznych stupňov alarmu pomocou relé výstupmi.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Detekčný systém - MULTIGATE

Detekčný systém MULTIGATE umožňuje pripojiť až 32 periférnych zariadení prostredníctvom komunikačného protokolu S-BUS do vzdialenosti až 1000 m. Systém umožňuje pripojiť vzdialené detektory na monitorovanie CH4, CO, LPG a benzínových pár.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Detekčný systém do kotolne Seitron RGI-1

Detekčný systém pozostáva z centrálnej jednotky, ktorá má zabudovaný interný snímač na meranie koncentrácie metánu / LPG. 2x relé výstup. Systém umožňuje pripojiť záložnú batériu. Krytie IP54.
Novinka!
216.0 € 180.0 € bez DPH

Detekčný systém do kotolne Seitron RGI-2

Systém pozostáva z centrálnej jednotky a vzdialeného detektora. Detekovanie úniku metánu / LPG v 2 zónach. 2x relé výstup. Systém umožňuje pripojiť záložnú batériu. Krytie IP54.
Novinka!
308.4 € 257.0 € bez DPH

Detekčný systém do kotolne Seitron RGI-4

Detekčný systém pozostáva z centrálnej jednotky a 4 vzdialených detektorov, ktoré sú napájané z centrálnej jednotky. Detekovaný plyn - metán / LPG. 2x relé výstup. 1x vstup pre záložnú batériu.
Novinka!
702.0 € 585.0 € bez DPH
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x