SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Prenosné meranie hluku

Hlukomer KIMO SDA

Hlukomer SDA je profesionálny ručný prístroj na meranie intenzity zvuku vo vonkajšom prostredí, pracovných priestoroch, doprave, laboratóriách a pod. Umožňuje merať úroveň akustického tlaku a vypočítať úroveň akustického tlaku La.
357.6 € 298.0 € bez DPH

Hlukomer KIMO DB100

Hlukomer DB100 je profesionálny prístroj na meranie hluku v prostredí. DB100 umožňuje meranie akustického tlaku, výpočet úrovne akustického tlaku La ačasový priemer úrovne akustického tlaku LAeq.
478.8 € 399.0 € bez DPH

Hlukomer KIMO DB200

Hlukomer DB200 je profesionálny ručný prístroj na meranie intenzity zvuku vo vonkajšom prostredí, pracovných priestoroch, doprave, laboratóriách a pod. Merač hluku DB200 obsahuje pamäť pre dlhodobé meranie.
Akcia! -10%
1074.0 € 895.0 € bez DPH 1194.0 €

Kontrolný generátor zvuku CTL 100

Generátor zvuku CTL100 - je určený na kontrolu hlukomerov KIMO. Produkuje stabilný zvukový signál o intenzite 90 dB pri 1000 Hz.
231.6 € 193.0 € bez DPH

Hlukomer KIMO DB300/2

Hlukomer triedy Class 2 umožňuje merať a zaznamenávať úroveň hluku a frekvenčnú analýzu v reálnom čase. Profesionálny merací prístroj pre hodnotenie akustických vlastností miestností a technických zariadení podľa noriem STN EN ISO 10052 a STN EN ISO 3382-2.
Cena na vyžiadanie

Hlukomer KIMO DB300/1

Hlukomer triedy Class 1 umožňuje merať a zaznamenávať úroveň hluku a frekvenčnú analýzu v reálnom čase. Profesionálny merací prístroj pre hodnotenie akustických vlastností miestností a technických zariadení podľa noriem STN EN ISO 10052 a STN EN ISO 3382-2. Trieda presnosti Class 1 podľa STN EN 61672-1.
Cena na vyžiadanie
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x