SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Infračervené snímače teploty

Ponúkame najširšiu ponuku bezkontaktných snímačom teploty na princípe infračervených snímačov s pevnou inštaláciou. Infračervené snímače teploty od firmy CALEX Electronics sú použiteľné vo všetkých odvetviach priemyslu na rýchle a presné meranie teploty hlavne tam, kde nie je možné použiť klasické snímače (Pt100, termočlánky a iné).

Hlavné oblasti použitia sú:

 • Výroba potravín
 • Výroba a výlisky plastov
 • Hutnícky priemysel, meranie teploty pri tepelnom spracovaní kovoch, taveniny
 • Výroba fólií a pásových navíjaných výrobkov
 • Kontrola teploty povrchu pri pokládke asfaltu
 • Rýchle meranie teploty pri tepelnom spracovaní výrobkov v priemyselných peciach
 • Meranie teploty pohybujúcich sa výrobkov na páse
 • Elektrotechnický priemysel, prenos energií

Zobraziť viac

 • Merací rozsah od -20 do + 2200 °C, podľa typu a účelu použitia
 • Meranie teploty z akejkoľvek vzdialenosti od povrchu
 • Meranie terča s priemerom od 1,6 mm
 • Pevná alebo nastaviteľná emisivita
 • Analógový výstup 4-20 mA, termočlánkový výstup, RS485, MODBUS
 • Nastaviteľný alarm
 • USB výstup pre priame pripojenie na PC
 • Wireless prenos meraných údajov
 • Merací systém pozostávajúci z viacerých snímačov s centrálnym zberom údajov
 • Meranie teploty materiálu cez sklo – napr. plnenie potravín do fliaš
 • Aplikácia pre smartfón, cez NFC

Široký sortiment infračervených snímačov teploty CALEX zabezpečuje meranie pre takmer každú oblasť priemyselnej výroby, servisné činnosti, laboratória a výskum. 

Klasické meracie sondy so snímačom Pt100 alebo termočlánkom sú niekedy nevhodné pre konkrétne meranie teploty. Môžu mať pomalú odozvu na zmenu teploty v intervale od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút podľa konštrukcie snímača. Navyše, kontaktné meranie teploty niekedy nie je možné použiť kvôli pohybujúcim sa predmetom alebo vysokému elektrickému napätiu. Naproti tomu, infračervený teplomer poskytuje rýchle meranie s dobou odozvy v milisekundách, bez dotyku s materiálom a môže byť použitý na pohybujúcich sa a rotujúcich predmetoch, korozívnych povrchoch aj pod elektrickým napätím.

V nasledujúcich 11 bodoch sú popísané aplikácie, pri ktorých je výhodné použiť bezkontaktné infračervené meranie teploty:

 1. Ak je povrch príliš horúci pre meranie s použitím termočlánku.
 2. Ak je povrch príliš veľký pre presné meranie bez viacerých termočlánkov. Jeden IČ snímač teploty môže byť použitý na meranie (skenovanie teploty) veľkej plochy.
 3. Ak sa objekt pohybuje, rotuje a meranie povrchu s termočlánkom nie je možné.
 4. Ak má povrch vysoký elektrický potenciál a použitie kovového termočlánku môže byť nebezpečné.
 5. Ak je objekt meranie príliš malý a priložený termočlánok môže výrazne ovplyvniť teplotu povrchu.
 6. Ak je objekt krehký a vlhký a neumožňuje priložiť teplotnú sondu.
 7. Ak je proces príliš chemicky aktívny a môže reagovať s priloženým termočlánkom.
 8. Ak je objekt v atmosfére.
 9. Ak je objekt nedostupný pre teplotnú sondu.
 10. Ak je objekt v blízkosti komponentu, ktorý produkuje elektrické alebo magnetické pole (elektrotechnický priemysel).
 11. Ak môže byť objekt kontaminovaný kontaktom termočlánku.

Mnohé takéto problémy je možné obísť použitím infračervených teplomerov, ktoré sú schopné rýchlo bezkontaktne zmerať teplotu tuhých a kvapalných povrchov z určitej vzdialenosti.

Pre výber najvhodnejšieho infračerveného snímača teploty slúži táto tabuľka.

ČO POTREBUJEME VEDIEŤ

V ČOM NÁM TO POMOŽE PRI VÝBERE

Teplotný rozsah cieľa merania – meraného povrchu

Teplotný rozsah snímača

Materiál meraného povrchu

Meracia vlnová dĺžka / Nastavenie emisivity

Kvalita a typ povrchu (čistý, špinavý, lesklý, matný, hrubý, hladký, natretý, oxidovaný)

Meracia vlnová dĺžka / Nastavenie emisivity

Veľkosť cieľa – meranej plochy

Optický pomer

Vzdialenosť merania

Optický pomer

Teplota okolia

Nechladený, chladený snímač, špeciálny snímač

Sú nejaké prekážky medzi snímačom a povrchom? (para, dym, prach, plameň, stroj)

Ofukovanie vzduchom

Meracia vlnová dĺžka

Spracovanie výkyvov (peak – valley)

Ako bude použité meranie?

Typ výstupu (analógový signál, USB, MODBUS, smartfón)

Zobrazenie teploty na displeji

Záznam teploty – dataloger

Možnosť konfigurovania

Infračervený snímač PyroCouple

PyroCouple je infračervený snímač teploty určený na kontinuálne meranie teploty na povrchu ťažko dostupných a pohybujúcich objektoch. Výstupný analógový signál. Bez možnosti nastavenia emisivity.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Infračervený snímač PyroEpsilon

Snímač PyroEpsilon má rovnaké parametre ako snímač PyroCouple s tým rozdielom, že umožňuje nastaviť hodnotu emisivity.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Infračervený snímač PyroBus

Snímač PyroBus vychádza z parametrov snímača PyroCouple, ale je vybavený výstupom RS485 - MODBUS RTU.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Infračervený snímač PyroNFC

Snímač PyroNFC slúži na bezkontaktné meranie teploty s výstupom 0-5V alebo 0-10V. NFC snímač pre komunikáciu so smartphonom.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Infračervený snímač PyroUSB

Snímač PyroUSB je infračervený snímač určený na kontinuálne infračervené meranie teploty. Snímač je vybavený USB konektorom pre priame pripojenie ku PC. Softvér CalexSoft je súčasťou dodávky. Analógový výstup 4-20 mA.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Infračervený snímač PyroMiniUSB

Snímač PyroMiniUSB je infračervený snímač teploty určený pre univerzitné a výskumné účely. Snímač má USB konektor pre priame pripojenie ku PC. Softvér CalexConfig v cene.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Infračervený snímač PyroMini

Snímač PyroMini je malý infračervený snímač teploty s dataloggerom, alarmom a dotykovým displejom (voľba). Merací rozsah -20 až +2000°C. Analógový alebo digitálny výstup.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Infračervený snímač PyroMiniBus

PyroMiniBus umožňuje vytvoriť multikanálový merací systém s použitím 6 infračervených snímačov zapojených do samostatného modulu alebo vytvoriť sieť viacerých snímačov zapojených v sieti MODBUS.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Telemetrický systém merania teploty PyroNetGSM

PyroNetGSM je navrhnutý na vzdialené monitorovanie teploty cez internet. Modul posiela merané údaje cez telekomunikačnú sieť na internet a cez internetové rozhranie PyroNetGSMView môžete kedykoľvek a kdekoľvek zobraziť namerané teploty s použitím infračerveného snímača
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Infračervený snímač s rýchlou odozvou PyroCube

Tento snímač je špeciálne navrhnutý pre meranie teploty extrémne malých povrchov (terč s priemerom od 1,6 mm) a má najrýchlejšiu odozvu na zmenu teploty na svete (0,001 sekundy).
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Infračervený snímač s optickým vláknom FibreMini

Infračervený snímač s optickým vláknom FibreMini je určený pre meranie teploty povrchu v drsných priemyslených podmienkach, napr, meranie teploty kovu pri vysokoteplotnom spracovaní alebo tavení v teplotnom rozsahu 250°C až 2000°C (podľa modelu).
Novinka!
Cena na vyžiadanie
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x