SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Hlukomery

Hlukomer (merač hluku) je prístroj určený na meranie intenzity zvuku vo vonkajšom prostredí, pracovných priestoroch, doprave a laboratóriách a pod. Ponúkané merače hluku sú spoľahlivé prístroje s jednoduchým používaním v súlade s príslušnými európskymi normami. Všetky modely sú dodávané s kalibračným certifikátom (kalibrovaný hlukomer).

Ponúkame nasledujúce modely

Hlukomery KIMO:

  • Model SDA – meranie akustického tlaku, výpočet úrovne akustického tlaku La
  • Model DB100 – meranie akustického tlaku, výpočet úrovne akustického tlaku La, časový priemer úrovne akustického tlaku
  • Model DB200 – profesionálny hlukomer s pamäťou a s ďalšími funkciami.
 Ponuka produktov sa spracuváva.
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x