SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Analyzátory spalín pre servis a kontrolu kotlov

10 rokov uspokojujeme potreby servisných a revíznych technikov pre kvalitný profesionálny servis a kontrolu kotlov. Našu ponuku analyzátorov spalín tvoria spoľahlivé a cenovo dostupné prístroje s kompletnou výbavou pre zabezpečenie diagnostiky spalín zariadení na spaľovanie všetkých druhov palív. V našej ponuke môžete nájsť série analyzátorov CASPER, CHEMIST a KIGAZ.

Analyzátory spalín série CHEMIST a KIGAZ (model 110 a vyššie) majú extra dlhú životnosť kyslíkového aj ostatných snímačov, čím sa rozširuje beznákladová prevádzka na 4 roky (životnosť O2). Séria analyzátorov spalín CASPER predstavuje lacné riešenie pre profesionálny servis, revízie a kontroly kotlov. Výbava analyzátorov CASPER, CHEMIST a KIGAZ zahŕňa všetky potrebné funkcie pre kompletný servis. Nové technologické prvky umožňujú pohodlnejšiu obsluhu.

Ako výhradný dovozca ponúkaných analyzátorov spalín vykonávame záručný a pozáručný servis a tiež kalibrácie podľa postupov výrobcu. Ceny ponúkaných analyzačných kompletov zahŕňajú aj PC softvér, Bluetooth, snímač nízkeho tlaku pre 4 Pa test, tlakové hadičky, využitie aplikácie SmartFlue Mobile, takže už nemusíte k základnej cene priplácať nič, aby ste mohli využívať všetky funkcie, ktoré naše prístroje poskytujú.

Navyše ceny našich analyzátorov spalín sú veľmi výhodné.

Zobraziť viac

Na všetky ponúkané analyzátory spalín vykonávame záručný a pozáručný servis. Vykonávame aj kalibráciu analyzátorov spalín s použitím kalibračných plynov a referenčných prístrojov. Kalibrácia zahŕňa porovnanie koncentrácie O2, CO, NO, snímače teploty a tlaku. Ako doklad o kalibrácii je vydaný Skúšobný protokol.

Kalibrácia zahŕňa aj nastavenie správnej hodnoty, ak sa zistí odchýlka od referenčného materiálu v súlade s postupom výrobcu analyzátora. Doporučená lehota rekalibrácií analyzátorov spalín je 1 x za rok.

Cena kalibrácie: 

Služba: Cena:
Kalibrácia O2, CO, NO, teplota, tlak 37 € bez DPH (44,4 € s DPH)

Analyzátor spalín Seitron CHEMIST 101 BeGreen- sada

Analyzátor spalín CHEMIST 101 je základný prístroj určený na servis kotlov. Analyzátor je vybavený 2 meracími článkami na meranie O2 a CO. Všetky výpočtové funkcie pre kompletnú analýzu. Sada neobsahuje tlačiareň a nie je možné rozšírenie o 3 merací článok.
708.0 € 590.0 € bez DPH

Analyzátor spalín Seitron CHEMIST 101S BeGreen - sada s tlačiarňou

Analyzátor spalín CHEMIST 101S je profesionálny prístroj určený na servis kotlov. Sada CHEMIST 101S obsahuje v základe 2 meracie články na meranie O2 a CO. Všetky výpočtové funkcie. Sada obsahuje BLUETOOTH tlačiareň. Analyzátor nie je možné rozšíriť o 3 merací článok.
864.0 € 720.0 € bez DPH

Analyzátor spalín Seitron CHEMIST 102 BeGreen - sada

Analyzátor spalín CHEMIST 102 je profesionálny prístroj určený na servis kotlov. Sada CHEMIST 102 obsahuje v základe 2 meracie články na meranie O2 a CO s možnosťou rozšírenia o 3 merací článok. Sada neobsahuje tlačiareň.
912.0 € 760.0 € bez DPH

Analyzátor spalín Seitron CHEMIST 102S BeGreen - sada s tlačiarňou

Analyzátor spalín CHEMIST 102S je profesionálny prístroj určený na servis kotlov. Sada CHEMIST 102 obsahuje v základe 2 meracie články na meranie O2 a CO s možnosťou rozšírenia o 3 merací článok. Všetky výpočtové funkcie. Sada obsahuje BLUETOOTH tlačiareň.
1032.0 € 860.0 € bez DPH

Analyzátor spalín Seitron CHEMIST 103 - BeGreen - sada

Analyzátor spalín CHEMIST 103 je profesionálny prístroj určený na servis kotlov. Sada CHEMIST 103 obsahuje v základe 3 meracie články na meranie O2, CO a NOx. Všetky výpočtové funkcie.
1188.0 € 990.0 € bez DPH

Analyzátor spalín Seitron CHEMIST 103S - sada s tlačiarňou

Analyzátor spalín CHEMIST 103S je profesionálny prístroj určený na servis kotlov. Sada CHEMIST 103S obsahuje v základe 3 meracie články na meranie O2, CO a NOx a bluetooth tlačiareň.
1356.0 € 1130.0 € bez DPH

Analyzátor spalín Seitron CHEMIST 501 - sada

Analyzátor spalín CHEMIST 501 je profesionálny prístroj určený na servis kotlov so zabudovanou tlačiarňou. Sada CHEMIST 501 obsahuje v základe 2 meracie články na meranie O2 a CO. Bez možnosti rozšírenia o ďalšie meracie články. ZÁRUKA 4 ROKY NA CELÝ PRÍSTROJ !
1428.0 € 1190.0 € bez DPH

Analyzátor spalín Seitron CHEMIST 502 - sada

Analyzátor spalín CHEMIST 502 je profesionálny prístroj určený na servis kotlov so zabudovanou tlačiarňou. Sada CHEMIST 502 obsahuje v základe 2 meracie články na meranie O2 a CO s možnosťou rozšírenia o ďalšie 2 meracie články. Zrieďovací modul v cene. ZÁRUKA 4 ROKY NA CELÝ PRÍSTROJ !
Akcia! -4%
1620.0 € 1350.0 € bez DPH 1678.8 €

Analyzátor spalín Seitron CHEMIST 503 - sada

Analyzátor spalín CHEMIST 503 je profesionálny prístroj určený na servis kotlov so zabudovanou tlačiarňou. Sada CHEMIST 503 obsahuje v základe 3 meracie články na meranie O2, CO a NOx. Zrieďovací modul v cene. ZÁRUKA 4 ROKY NA CELÝ PRÍSTROJ !
1980.0 € 1650.0 € bez DPH

Analyzátor spalín KIMO KIGAZ 80

MODEL 2016. Základný analyzátor spalín pre servis a nastavovanie kotlov so všetkými funkciami pre kompletné merania. Prístroj má pamäť pre 1000 analýz, ktoré je možné presunúť do PC. Ale je možné ho doplniť aj o externú IR tlačiareň pre tlač výsledkov na mieste. Ku analyzátoru KIGAZ 80 je možné pripojiť rôzne meracie sondy, CH4, CO, CO2, ionizačný prúd, skúška tesnosti potrubí.
900.0 € 750.0 € bez DPH

Analyzátor spalín KIMO KIGAZ 110

MODEL 2016!! Moderný analyzátor spalín od firmy KIMO pre kontrolu a nastavovanie kotlov s kompletnými funkciami pre servis. Veľký 3,5´displej, zabudovaná tlačiareň, CO-H2komp, O2-LL, možnosť vyradenia meracích článkov po prekročení alarmovej hodnoty a mnoho ďalších funkcií radia tento prístroj medzi lídrov vo svojej cenovej kategórii. ŽIVOTNOSŤ O2 SNÍMAČA AŽ 5 ROKOV !
Akcia! -4%
1318.8 € 1099.0 € bez DPH 1380.0 €

Analyzátor spalín KIMO KIGAZ 210

MODEL 2016. Nový model analyzátora spalín od firmy KIMO Instruments. Možnosť rozšírenia o 3tí merací článok. Dlhá životnosť snímača O2 - 5 rokov. Veľký displej. Funkcia autozero bez vybratia sondy z potrubia.
1980.0 € 1650.0 € bez DPH
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x